Azkue Fundazioa
Inicio  •  Casa Del Euskera  •  Mediateca Y Biblioteca  •  Biblioteca • Euskal literaturaren historia laburra
Liburu

Euskal literaturaren historia laburra

Editorial OEE, Arabako Foru Aldundia
 • 2002
 • Área: literatura
 • eu

“Euskeraren literatura, dentxoa, iru atal eginen dizut, iru idazle-mordotara biribiltzen dudalarik (…) Iru guraso orietan badugu bat, lenbizikoa, idazlerik bikainentsuna: Axular. Geroz, Axular’en biribilkia edo cicloa, bera zilbor edo buru delarik ipini diteke aurrena, uka-mukarik gabe. Badugu bigarrena, bera euskal-idazle bikaina izan ezik ere, ezpaitzion lanbide orri irautsi, bere eragitez eta bultzakaz euskeran ildorik edo atzerik barnena utzi zuena: Larramendi beinki. Geroz, bigarren biribilkia, Larramendi’rena eritziko dugu. Mendiburu’ri, Kardaberaz’i, ta beste zenbait giputzi, bai Bizkaitarri ere artzekoa ba dite Larramendi’k (…) Zein dugu irugarren? Gizonik ipini nai ezpaduzu, ipini ezazu Bizkaia; euskaldun literatura pattalari onek erauntsi baitio gaurko kemena (…) Geroz irugarren biribilkia Arana-Goiri’rena bedi, bera euskal-idazle edo beintzat idazlari ez izanik ere.
Ederrago balitzaizu, beste iru izen oek ar zenezazke: Laphurdi mendea, Gipuzkoa-mendea, Bizkai-mendea (…) Iru biribilki oetaz gainera badituzu bere berezko edo beren gisa dijoazen idazle batzuk, neurtizlariek (sic) usuenik. Oriena bereiz ariko dut gaiak dakarren bezala”.

 • Signo
  GZ2 10.9
 • ISBN
  84-932654-2-X
 • Depósito Legal
  BU 559-2002
 • Descripción
  132 or., 19x11 zm
 • Lugar de publicación
  Donostia
 • Autor
  Ormaetxea Pellejero, Nicol