Azkue Fundazioa

Emberera

Autoglotonimoa: enpera edo êpera (hasierako bokala sudurkaria delarik). Bete zenbait izen: katío, emperä, eberä, bed'ea, eperä pedea eta cholo.